In de Westelijke Mijnstreek hebben de huisartsen een samenwerkingsverband: HACo West (Huisartsen Coöperatie Westelijke Mijnstreek).
HACo West is in 2017 ontstaan vanuit de BV Medische Staf Huisartsen Westelijke Mijnstreek. 

HACo West wil in samenwerking met andere hulpverleners in de eerste lijn doelmatige en toegankelijke zorg van een hoogstaande kwaliteit leveren voor de patiënt, opdat de patiënt zolang mogelijk, in een zo goed mogelijke gezondheid in zijn eigen leefomgeving kan blijven, waarbij de huisarts een centrale en coördinerende rol heeft.

iconen_spoedzorg kleur

Spoedzorg Westelijke Mijnstreek

De spoedzorg in de regio wordt door de huisartsen gezamenlijk georganiseerd. In ANW-uren wordt de spoedzorg door de huisartsen

Lees verder >>

Spoedzorg Westelijke Mijnstreek

De spoedzorg in de regio wordt door de huisartsen gezamenlijk georganiseerd. In ANW-uren wordt de spoedzorg door de huisartsen gecentraliseerd verleend in de Spoedpost Meditta, gelegen in Zuyderland Sittard-Geleen, Dr. H. van der Hoffplein 1, 6162 BG Geleen. Overdag verleent elke huisarts aan zijn eigen patiënten de benodigde zorg in de eigen praktijk.

iconen_chronisch kleur

Chronische zorg en GGZ

In 2007 is door de huisartsen in de Westelijke Mijnstreek de zorggroep Meditta opgericht, met als doel de coördinatie van de zorg rondom chronische patiënten.

Lees verder >>

Chronische zorg en GGZ

In 2007 is door de huisartsen in de Westelijke Mijnstreek de zorggroep Meditta opgericht, met als doel de coördinatie van de zorg rondom chronische patiënten.
Inmiddels is Meditta uitgegroeid tot een volwaardige zorggroep met meerdere taakgebieden in de regio:

 • coördineren van zorgprogramma’s en begeleiding bij chronisch somatische aandoeningen door de POH-somatiek
 • bieden van ondersteuning en begeleiding bij psychische klachten door de POH-GGZ
 • ondersteunen huisartspraktijken door het aanleveren van diagnostisch materiaal
 • faciliteren huisartspraktijken met administratieve diensten/ICT-advies
 • bestellen medische apparatuur en aanverwante artikelen via webshop

Voor meer informatie over Meditta klik hier.

iconen_diagnostiek kleur

Diagnostiek en samenwerken

MCC Omnes, in 2007 opgericht door huisartsen en ziekenhuis Westelijke Mijnstreek, is de verbindende factor tussen de eerstelijns – en tweedelijns
gezondheidszorg.

Lees verder >>

Diagnostiek en samenwerken

MCC Omnes, in 2007 opgericht door huisartsen en ziekenhuis Westelijke Mijnstreek, is de verbindende factor tussen de eerstelijns – en tweedelijns gezondheidszorg.
MCC Omnes heeft de volgende hoofdtaken:

 • draagt zorg voor de eerstelijns diagnostiek van de huisartsen in de regio
 • maakt afspraken voor transmurale zorgprogramma’s
 • bewaakt de kwaliteit van de geleverde diagnostiek en zorg
 • coördinator van de anderhalve lijnszorg Anders Beter in de regio
 • voor meer informatie over MCC Omnes klik hier.
iconen_deskundigheid kleur

Deskundigheid

Deskundigheidsbevordering draagt bij aan een betere kwaliteit van zorg. Innovaties en veranderingen in de medische wereld worden ook nauwlettend gevolgd

Lees verder >>

Deskundigheid

1. Nascholing Westelijke Mijnstreek

Deskundigheidsbevordering draagt bij aan een betere kwaliteit van zorg. Innovaties en veranderingen in de medische wereld worden ook nauwlettend gevolgd door de organisatoren van de nascholing in de regio. In de regio is een aantal organisators van nascholing voor huisartsen en werknemers van huisartsen.
Al deze aanbieders hebben een directe relatie met HaCo West; huisartsen uit de regio zijn actief in de diverse nascholingsorganisaties en zorgen zo voor een breed aanbod. In gezamenlijk overleg wordt een rijk en gevarieerd aanbod verzorgt van nascholing, waarbij wordt beoogd dat alle CanMeds kwaliteiten vertegenwoordigd zijn.
WDH WM (Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen Westelijke Mijnstreek); voor huisartsen. Klik hier
WDA WM (Werkgroep Dokter Assistentes Westelijke Mijnstreek); voor doktersassistentes. Klik hier

Meditta Spirit; voor huisartsen, POH-somatiek, POH-GGZ en doktersassistentes. Klik hier

MCC Omnes; voor huisartsen en doktersassistentes. Klik hier

BASIS; geïntegreerde nascholing voor huisartsen en specialisten in de regio. Klik hier

2. Kaderopleiding huisartsen

Het is mogelijk om een kaderopleiding binnen de huisarts geneeskunde te volgen die (indien nog niet ingevuld in de regio) voor een deel mee bekostigd wordt door de partners van HACo West.
Als je als huisarts geïnteresseerd bent om een kaderopleiding huisartsgeneeskunde te volgen, meld u dan hier aan bestuur@hacowest.nl 

3. Innovatie

De gezondheidszorg maakt een snelle ontwikkeling door waar de patiënt en huisarts vanzelf mee in aanraking komen. Door de vele technologieën die ontwikkeld worden, en de nieuwe manieren van samenwerken en communiceren verandert ook de zorgverlening. HACo West vaardigt huisartsen af naar Meditta en MCC Omnes, om deel te nemen aan nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Op dit moment zijn huisartsen van HACo West vertegenwoordigd in de denktank van MCC Omnes en e-Health bij Meditta.

Nieuwe trends en belangrijke ontwikkelingen worden geïnventariseerd, geanalyseerd en waar nodig geïmplementeerd in de eerstelijns zorg in de regio.

Spoedzorg Westelijke Mijnstreek

De spoedzorg in de regio wordt door de huisartsen gezamenlijk georganiseerd. In ANW-uren wordt de spoedzorg door de huisartsen gecentraliseerd verleend in de Spoedpost Meditta, gelegen in Zuyderland Sittard-Geleen, Dr. H. van der Hoffplein 1, 6162 BG Geleen. Overdag verleent elke huisarts aan zijn eigen patiënten de benodigde zorg in de eigen praktijk.

Chronische zorg en GGZ

In 2007 is door de huisartsen in de Westelijke Mijnstreek de zorggroep Meditta opgericht, met als doel de coördinatie van de zorg rondom chronische patiënten.
Inmiddels is Meditta uitgegroeid tot een volwaardige zorggroep met meerdere taakgebieden in de regio:

 • coördineren van zorgprogramma’s en begeleiding bij chronisch somatische aandoeningen door de POH-somatiek
 • bieden van ondersteuning en begeleiding bij psychische klachten door de POH-GGZ
 • ondersteunen huisartspraktijken door het aanleveren van diagnostisch materiaal
 • faciliteren huisartspraktijken met administratieve diensten/ICT-advies
 • bestellen medische apparatuur en aanverwante artikelen via webshop

Voor meer informatie over Meditta klik hier.

Diagnostiek en samenwerken

MCC Omnes, in 2007 opgericht door huisartsen en ziekenhuis Westelijke Mijnstreek, is de verbindende factor tussen de eerstelijns – en tweedelijns gezondheidszorg.
MCC Omnes heeft de volgende hoofdtaken:

 • draagt zorg voor de eerstelijns diagnostiek van de huisartsen in de regio
 • maakt afspraken voor transmurale zorgprogramma’s
 • bewaakt de kwaliteit van de geleverde diagnostiek en zorg
 • coördinator van de anderhalve lijnszorg Anders Beter in de regio
 • voor meer informatie over MCC Omnes klik hier.

Deskundigheid

1. Nascholing Westelijke Mijnstreek

Deskundigheidsbevordering draagt bij aan een betere kwaliteit van zorg. Innovaties en veranderingen in de medische wereld worden ook nauwlettend gevolgd door de organisatoren van de nascholing in de regio. In de regio is een aantal organisators van nascholing voor huisartsen en werknemers van huisartsen.
Al deze aanbieders hebben een directe relatie met HaCo West; huisartsen uit de regio zijn actief in de diverse nascholingsorganisaties en zorgen zo voor een breed aanbod. In gezamenlijk overleg wordt een rijk en gevarieerd aanbod verzorgt van nascholing, waarbij wordt beoogd dat alle CanMeds kwaliteiten vertegenwoordigd zijn.
WDH WM (Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen Westelijke Mijnstreek); voor huisartsen. Klik hier
WDA WM (Werkgroep Dokter Assistentes Westelijke Mijnstreek); voor doktersassistentes. Klik hier

Meditta Spirit; voor huisartsen, POH-somatiek, POH-GGZ en doktersassistentes. Klik hier

MCC Omnes; voor huisartsen en doktersassistentes. Klik hier

BASIS; geïntegreerde nascholing voor huisartsen en specialisten in de regio. Klik hier

2. Kaderopleiding huisartsen

Het is mogelijk om een kaderopleiding binnen de huisarts geneeskunde te volgen die (indien nog niet ingevuld in de regio) voor een deel mee bekostigd wordt door de partners van HACo West.
Als je als huisarts geïnteresseerd bent om een kaderopleiding huisartsgeneeskunde te volgen, meld u dan hier aan bestuur@hacowest.nl 

3. Innovatie

De gezondheidszorg maakt een snelle ontwikkeling door waar de patiënt en huisarts vanzelf mee in aanraking komen. Door de vele technologieën die ontwikkeld worden, en de nieuwe manieren van samenwerken en communiceren verandert ook de zorgverlening. HACo West vaardigt huisartsen af naar Meditta en MCC Omnes, om deel te nemen aan nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Op dit moment zijn huisartsen van HACo West vertegenwoordigd in de denktank van MCC Omnes en e-Health bij Meditta.

Nieuwe trends en belangrijke ontwikkelingen worden geïnventariseerd, geanalyseerd en waar nodig geïmplementeerd in de eerstelijns zorg in de regio.