Doelstellingen

HACo West heeft de volgende doelstellingen:

  1. maakt mogelijk dat de huisartsen integrale zorg van hoge kwaliteit leveren.
  2. volgt de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en bevolking in de regio.
  3. stimuleert naar behoefte van de huisartsen dat er nieuwe zorgprogramma’s komen, dat bestaande zorgprogramma’s worden geëvalueerd en waar nodig aangepast.
  4. is aanspreekpunt voor andere hulpverleners bij samenwerking met de huisartsen.
  5. onderhoudt actief de samenwerking met overige eerstelijnszorgverleners en tweedelijns zorgverleners.
  6. biedt diensten aan de huisartsen aan om de praktijkvoering te vergemakkelijken en de kennis te onderhouden.