logo-HaCoWest

ORGANISATIE HACO WEST

HACo West bestaat uit leden, buitengewone leden en participanten, die allen een overeenkomst hebben ondertekend.
Het bestuur wordt door de leden gekozen, en bestaat uit een voorzitter, vice voorzitter, penningmeester en bestuursleden.
Minimaal 2x jaar wordt de algemene ledenvergadering van de coƶperatie opgeroepen.