VOOR WIE

HACo West is een coöperatie die de positie van de huisartsen in de Westelijke Mijnstreek versterkt en zo een krachtige (onderhandelings-) partner vormt voor derden. De coöperatie is aanspreekpunt voor alle andere hulpverleners die met de huisartsen willen samenwerken en zorg verlenen aan de inwoners van de regio. Huisartsen die zelfstandig gevestigd en praktijk voerend zijn in de regio, evenals waarnemers en Huisartsen in dienstverband huisarts (Hidha’s) kunnen zich aansluiten bij de HACo West. Daarnaast wil HACo West zijn leden ondersteunen bij het uitvoeren van hun huisartsgeneeskundig beroep. Dit gebeurt door de leden inspraak te geven in de koers van de twee deelnemingen; Meditta en MCC Omnes.