Partners HaCo West

HACo West is rechtstreeks aandeelhouder van MCC Omnes en van Meditta zorggroep (beiden 50%).

Hierdoor heeft de Coöperatie zeggenschap in de organisatie van chronische zorg en diagnostische mogelijkheden in de regio. Dit geeft de mogelijkheid om te bepalen welke faciliteiten en ondersteuning nodig zijn voor de huisartsen om voor hun patiënten optimale zorg te bieden.

De Coöperatie houdt toezicht op de kwaliteit van de bij Meditta gecontracteerde zorgprogramma’s en de bij MCC-Omnes lopende projecten en transmurale afspraken door jaarlijkse evaluatie.